เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจในประเทศไทย

ECSC Thailand มีบริการให้คำปรึกษาภาษาอังกฤษนอกสถานที่แก่บริษัทต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ

โซลูชันนำสมัยที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพในการยกระดับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทั่วกรุงเทพฯ

ECSC Trainer
communicate

ปัญหาในการฝึกอบรม ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจยังคงมีให้เห็นในประเทศไทย

การฝึกอบรมที่บริษัทจัดหาให้กับพนักงานนั้นอาจไม่ตอบโจทย์หรือไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเขาเท่าที่ควร
โดยทั่วไปแล้ว การฝึกอบรมจะเน้นไปที่บทเรียนไวยากรณ์ที่พบเจอได้บ่อยในหนังสือเรียน ซึ่งนั่นไม่ได้ช่วยให้ทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพของพวกเขาพัฒนาขึ้น
ในทางกลับกัน พนักงานทุกคนต้องนำสิ่งที่ได้จากการฝึกอบรมมาทดลองใช้ในสถานการณ์จริง พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญในทันที
ECSC Thailand ตอบโจทย์การฝึกอบรมในลักษณะนี้ด้วย การให้คำปรึกษาภาษาอังกฤษนอกสถานที่.

การให้คำปรึกษาภาษาอังกฤษนอกสถานที่ คือทางออก

การให้คำปรึกษาภาษาอังกฤษนอกสถานที่ ช่วยยกระดับการฝึกอบรมขึ้นไปอีกขั้นด้วยการนำสิ่ง
ที่ได้เรียนรู้มาทดลองใช้ในสถานที่ทำงาน
โซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมและการพัฒนาตนเอง และต้องการก้าวออกจากกรอบเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงาน

●  ●  ●

โซลูชันนี้ช่วยอะไรได้บ้าง

การให้คำปรึกษาภาษาอังกฤษนอกสถานที่คือการที่ผู้ให้คำปรึกษาจาก ECSC จะเข้ามาช่วยพัฒนาวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษในบริษัทและฝึกทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในสถานที่ทำงานให้กับพนักงานของคุณแบบตัวต่อตัว

พนักงานทุกคนจะได้รับการฝึกทักษะด้านการเขียนและการพูด ทักษะการสนทนา รวมถึง “ทักษะการเข้าสังคม” ด้วยการเพิ่มคลังคำศัพท์และวลีสำหรับใช้ในการทำงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

เราขอแนะนำให้คุณพาผู้ให้คำปรึกษาของเราเข้าร่วมทีมของคุณในฐานะสมาชิกคนหนึ่ง

เราจะให้ความช่วยเหลือคุณเพื่อปรับโปรแกรมให้ตรงตามความต้องการของบริษัทมากที่สุด

การกำหนดราคาขึ้นอยู่กับความถี่ที่คุณต้องการให้ที่ปรึกษาของเราอยู่ที่สำนักงานของคุณในแต่ละสัปดาห์

ผู้ให้คำปรึกษาของเราจะใช้สองหลักการในการสื่อสารกับพนักงานของคุณ โดยไม่รบกวนเวลาการทำงานแต่อย่างใด

 • หลักการเชิงรุก - เมื่อพนักงานของคุณเป็นฝ่ายเข้ามาขอความช่วยเหลือ
 • หลักการเชิงรับ - เมื่อผู้ให้คำปรึกษาของเราเป็นฝ่ายเข้าไปฝึกสอนและฝึกอบรม

ทีมฝ่ายบุคคล/ฝ่ายฝึกอบรมของคุณจะได้ประโยชน์จากส่วนนี้เช่นกัน เพราะพวกเขาต้องสื่อสารกับผู้ให้คำปรึกษาของเราเป็นภาษาอังกฤษ ยกตัวอย่างเช่น

 1. แนะนำโปรแกรมและผู้ให้คำปรึกษาของเรากับบริษัท
 2. ช่วยจัดการรายการนัดให้คำปรึกษา
 3. ออกประกาศและอัปเดตให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ

สมัครรับจดหมายข่าว

*จดหมายข่าว ECSC Thailand มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ จัดการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น โดยเราจะไม่ส่งจดหมายเชิงการตลาดให้กับคุณโดยตรง

ผลประโยชน์ที่จะได้รับมีอะไรบ้าง

เมื่อบริษัทส่งเสริมพนักงานด้วยการให้คำปรึกษาภาษาอังกฤษนอกสถานที่ ก็จะทำให้ทุกคนในบริษัทล้วนแล้วแต่ได้รับผลประโยชน์

ผลประโยชน์ต่อบริษัท

พนักงานของคุณจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจนและมั่นใจมากขึ้นในทันที

 • จำนวนลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น
 • สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเก่ามากขึ้น
 • พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพและกระตือรือร้นมากขึ้น
 • ฝ่ายบุคคล “มีส่วนร่วมในการใช้ภาษาอังกฤษ”
 • ดึงดูดผู้สมัครที่มีพรสวรรค์
 • เพิ่มความเป็นมืออาชีพเหนือคู่แข่งของคุณ

ผลประโยชน์ต่อพนักงาน

พนักงานมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นจากการที่บริษัทลงทุนกับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจให้กับพวกเขา

 • ความมั่นใจ
 • ความรู้สึกของการได้รับความสำเร็จ
 • ยกระดับการทำให้เกิดผล
 • โอกาสในการเลื่อนตำแหน่ง
 • เครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพที่ขยายมากขึ้น
 • เปิดประตูรับโอกาสใหม่ๆ
ecsc learning multiwords wide
ecsc learning multiwords mobile

การให้คำปรึกษาภาษาอังกฤษนอกสถานที่ จะสร้างผลประโยชน์ให้กับบริษัทของคุณก็ต่อเมื่อ…

พนักงานบางคนมีปัญหาในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานที่พูดภาษาอังกฤษ

พนักงานบางคนมีปัญหาในการสื่อสารกับลูกค้าที่พูดภาษาอังกฤษ

ฝ่ายบริหารและฝ่ายบุคคลอาจ “ทำหน้าที่ได้ดีกว่าเดิม” หากได้รับการสนับสนุนและการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

บริษัทของคุณไม่ได้รับผลลัพธ์ที่ดีจากการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบริษัทที่มีอยู่ในกรุงเทพฯ

ส่งเสริมพนักงานของคุณ

ส่งข้อความหาเรา

ติดต่อเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจสำหรับบริษัทต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ...
กรอกแบบฟอร์ม และระบุข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบริษัทของคุณ แล้วเราจะติดต่อกลับเพื่อ “พูดคุยสอบถาม” กับคุณเป็นเวลา 10 นาทีผ่าน Google Meet เพื่อแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา โปรดทราบว่าเรานั้นพร้อมช่วยเหลือคุณ!
thTH